ASIEL&MIGRANTENRECHT IS EEN UITGAVE VAN VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND EN STICHTING MIGRATIERECHT NEDERLAND
 

Asiel&Migrantenrecht

Asiel&Migrantenrecht 2018, nummer 4 is uit!

Het redactioneel van Karina Franssen leest u hier.


Asiel&Migrantenrecht is hét vakblad voor advocaten, rechters, beleidsmakers, wetenschappers en anderen werkzaam in het migratierecht. Wie zich serieus met dit vakgebied bezighoudt kan zich niet permitteren het blad ongelezen te laten. U vindt diepgravende artikelen, besprekingen van belangwekkende jurisprudentie, interviews en beleidsoverzichten op het gebied van zowel het reguliere migratierecht als het vluchtelingenrecht. Asiel&Migrantenrecht is een uitgave van Stichting Migratierecht Nederland en Vluchtelingenwerk en verschijnt tien keer per jaar.