Richtlijnen voor auteurs

November 2016

De redactie nodigt auteurs van harte uit bijdragen ter publicatie voor te leggen. Asiel&Migrantenrecht kent verschillende rubrieken: artikelen (waaronder wetenschappelijke artikelen en jurisprudentieartikelen); kronieken; spreekuurvragen; boekbesprekingen en columns. Het wordt aangeraden om reeds in een vroeg stadium in contact te treden met de redactie om tevergeefs en dubbel werk te voorkomen. De redactie vergadert voor ieder nummer en beoordeelt of een bijdrage in aanmerking komt voor publicatie. Op een bijdrage in de sectie wetenschappelijke artikelen zijn de ‘Richtlijnen voor wetenschappelijke artikelen’ van toepassing.

Het productieschema van A&MR voor 2018 (jaargang 9) is als volgt:

A&MR Deadline kopij Verschijningsdatum:
1
21-11-2017
Half januari 2018
2
9-1-2018
Begin maart 2018
3
6 -2-2018
Begin april 2018
4
5-3-2018
Begin mei 2018
5
9-4-2018
Half juni 2018
6/7
22-5-2018
Half juli 2018
8
18-6-2018
Half september 2018
9
3-9-2018
Eind oktober 2018
10
8-10-2018
Half december 2018


Redactiesecretaris:
kgeertsema@stichtingmigratierecht.nl of
A&MR@stichtingmigratierecht.nl