Richtlijnen voor auteurs

De redactie nodigt auteurs van harte uit bijdragen ter publicatie voor te leggen. Asiel&Migrantenrecht kent verschillende rubrieken: artikelen (waaronder wetenschappelijke artikelen en jurisprudentieartikelen); kronieken; spreekuurvragen; boekbesprekingen en columns. Het wordt aangeraden om reeds in een vroeg stadium in contact te treden met de redactie om tevergeefs en dubbel werk te voorkomen. De redactie vergadert voor ieder nummer en beoordeelt of een bijdrage in aanmerking komt voor publicatie. Op een bijdrage in de sectie wetenschappelijke artikelen zijn de ‘Richtlijnen voor wetenschappelijke artikelen’ van toepassing.

Het productieschema van A&MR voor 2019 (jaargang 10) treft u onderstaand aan.

A&MR Deadline kopij Verschijningsdatum:
1
16-11-2018
Half januari 2019
2
04-01-2019
Begin maart 2019
3
01-02-2019
Begin april 2019
4
08-03-2019
Begin mei 2019
5
05-04-2019
Half juni 2019
6/7
21-05-2019
Half juli 2019
8
21-06-2019
Half september 2019
9
30-08-2019
Eind oktober 2019
10
18-10-2019
Half december 2019


Redactiesecretaris:
kgeertsema@stichtingmigratierecht.nl of
A&MR@stichtingmigratierecht.nl