Asiel&Migrantenrecht 2020, aflevering 8

DEZE MAAND IN A&MR                               2020 nr. 8  | 23 september 2020

Gedwongen huwelijk schendt grondrecht
Nederlandse rechters oordelen meestal dat een gedwongen huwelijk geen recht geeft op asiel, terwijl een gedwongen huwelijk per definitie een ernstige mensenrechtenschending is, schrijft Younous Arbaoui. En het is wel degelijk een politiek onderwerp, getuige de politieke worsteling over het onderwerp in landen van herkomst. Weigeren van een gedwongen huwelijk kan bovendien gebaseerd zijn op een godsdienstige overtuiging. En waar moet een vrouw heen als wordt verwezen naar ‘hogere autoriteiten’ omdat de lokale politie geen bescherming bood? ‘Moet de vrouw dan naar de officier van justitie? Een mensenrechtenraad? Een ministerie?’

Wanneer pleeg je een oorlogsmisdrijf?
Als een asielzoeker betrokken was bij oorlogsmisdrijven of andere ernstige misdrijven, kan hem asielbescherming worden onthouden, zo staat in het Vluchtelingenverdrag. Nederland hanteert bij Syrische asielzoekers deze norm anders dan België, blijkt uit onderzoek van Maarten Bolhuis, Tara Ditzel en Joris van Wijk. Nederland sluit relatief veel Syrische asielzoekers uit omdat het die betrokkenheid onderzoekt voordat de asielaanvraag verder in behandeling wordt genomen. Bovendien kijken Nederlandse rechters niet of het de bedoeling van de vreemdeling was om het misdrijf te plegen, het gaat er vooral om of het misdrijf zonder de vreemdeling op dezelfde manier was gepleegd. Hierdoor dreigt er een soort risicoaansprakelijkheid voor oorlogsmisdrijven te ontstaan.


Familie boven alles?
Is het in het belang van een minderjarige asielzoeker om naar de EU-lidstaat te worden gestuurd waar al een ouder, broer of zus verblijft? De IND gaat er bijna altijd van uit dat dat het geval is. Maar in een zaak die de Raad van State beoordeelde had de IND beter moeten bekijken waarom dat in dat geval ook zo was. Ellen Nissen en Karin Zwaan leiden uit deze uitspraak onder andere af dat de IND
meer belang moet hechten aan de 
persoonlijke verklaringen van de minderjarige.

Het wachten overleefd
Columnist Babah Tarawally landde vijfentwintig jaar geleden in Nederland: ‘De perfectie van het landschap die ik vanuit de lucht had waargenomen, veranderde langzaam in een desillusie toen ik voet aan grond had gezet. Geen echte natuur, maar een gemaakte natuur. Ik was aangekomen in het land van het wachten, structuur en bureaucratie. Het was hier te gestructureerd, alsof alles was gezet naar de hand van de mens volgens een wiskundig model. (…) Ik woon nu al langer in Nederland dan in mijn land van herkomst. Ik heb het wachten, de structuur en de bureaucratie van Nederland overleefd. En ik ben geen dossiernummer meer. Babah Tarawally is mijn naam en ik ben hier thuis!’

Zie voor de complete inhoud van deze A&MR: Migratieweb en VluchtWeb.
Contact: Esther Wolthuis, redactiesecretaris, ewolthuis@stichtingmigratierecht.nl. Asiel&Migrantenrecht is het academische vakblad voor advocaten, rechters, beleidsmakers, wetenschappers en anderen.